Ekow Eshun (born 1968)

Excellent
From: Tmcgarry
181 views 959 days ago